INVAC Forschung: Von der Praxis inspiriert

Nasze badania: Ochrona stad zwierząt nowymi metodami

Stawiamy na ciągły rozwój

Zespół INVAC składa się z ekspertów w swojej dziedzinie. Z wielką pasją wdrażają w naszym laboratorium nowe rozwiązania w diagnostyce weterynaryjnej i produkcji szczepionek. Nasi specjaliści regularnie biorą udział w krajowych jak też międzynarodowych konferencjach naukowych oraz współtworzą specjalistyczne publikacje na tematy związane z chorobami zakaźnymi, ich profilaktyką oraz szczepieniami.
Nasza oferta cały czas się poszerza. Wdrażamy nowe techniki i metody badawcze. Dzięki współpracy z uznanymi i zweryfikowanymi laboratoriami zewnętrznymi oferujemy badania metodami niedostępnymi w naszym laboratorium takie jak badania Hplc lub sekwencjonowane.

Diagnostyka: PCR szybko i dokładnie

Nieustannie opracowujemy i wdrażamy nowe protokoły PCR do naszego portfolio diagnostycznego, aby móc szybko i dokładnie wykrywać czynniki zakaźne oraz ich zmieniające się warianty. Szczególny nacisk kładziemy na „panele PCR”, które mogą precyzyjnie i szybko zidentyfikować kilka patogenów lub ich czynników wirulencji w jednym badaniu. W celu wykrycia powiązań pomiędzy patogenami wykorzystujemy również innowacyjną technologię NGS do analizy mikrobiomu.

Formularz zlecenia badań – szczepionki autogenicznej

MALDI-TOF

Nauka wspiera diagnostykę: MALDI-TOF MS, sekwencjonowanie

Dzięki ogromnej ilości przebadanego materiału oraz współpracy z ośrodkami badawczymi i laboratoriami partnerskimi jesteśmy w stanie niemal natychmiast zidentyfikować drobnoustroje wyizolowane z badanych próbek. Używamy techniki spektrometrii masowej MALDI-TOF, która obecnie jest najbardziej precyzyjną metodą identyfikacji i klasyfikacji drobnoustrojów.
Gen 16S RNA występuje u wszystkich gatunków bakterii w różnej liczbie kopii. W oparciu o to przeprowadza się badanie molekularne polegające na amplifikacji i sekwencjonowaniu genu 16S rRNA drobnoustrojów oraz porównanie jego sekwencji z sekwencjami mikroorganizmów dostępnymi w banku genów. Dzięki tak przeprowadzonej analizie możliwa staje się identyfikacja rodzaju, a także gatunku bakterii.

Aktualizacja składu autoszczepionki

Ważnym punktem naszej działalności badawczej jest opracowywanie szczepionek dla określonych grup zwierząt. Gdy zostanie ustalony skład antygenowy szczepionki w przyszłości możemy rozszerzyć go o dodatkowe komponenty. Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo podania wraz z wysoką skutecznością działania. Stale pracujemy nad zastosowaniem nowych adiuwantów i nowych dróg podania mając na celu dobrostan zwierząt.

MALDI-TOF MS: KMALDI-TOF MS: Szybka identyfikacja drobnoustrojów